Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου( με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου( με τηλεδιάσκεψη) PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α'/11.3.2020)όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021(ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β'), σας καλούμε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης»(χρήση της πλατφόρμας zoom), την 14η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Έγκριση σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου, με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και με διακριτικό τίτλο « ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.», έγκριση Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, έγκριση συμμετοχής του δήμου και σχεδίου καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην γενική συνέλευση και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων.
2.Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
3.Εκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής(ΧΕΠ)μετά από απώλεια πρωτοτύπων παραστατικών
4.Έγκριση ψηφίσματος παράτασης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ
5.Εγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δήμου Βιάννου για τους δασικούς χάρτες
6.Αγορά χώρου για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων(Ψαρή Φοράδα Κοινότητας Καλαμίου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 209 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA