Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (με τηλεδιάσκεψη) PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51684/20-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3899), σας καλούμε σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), την 31η Αυγούστου  2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Αντικατάσταση υδροαρδευτικής γεώτρησης της Τ.Κ Χόνδρου στη θέση Σαρακινού ή Άγιος Γεώργιος»
2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες -Υποέργο : «Προμήθεια σωληνών άρδευσης»
3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογών προστασίας από Ιούς»
4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βιάννου»
5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση - Εγκατάσταση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών»
6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος 2021»
7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 2021 - 2022» (υπηρεσία 20)
8.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 2021 - 2022» (υπηρεσία 25)
9.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων 2021 - 2022» (υπηρεσία 30)
10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης»
11.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»
12.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Αφρατί της Τ.Κ. Άνω Βιάννου»
13.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια καινούριου αυτοκινήτου πολιτικής προστασίας»
14.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την«Συντήρηση - επισκευή σχολικών κτιρίων 2021»
15.Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Πεύκου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πεύκου «Ο Ομαλός»
16.Αντικατάσταση εποπτών για την αρδευτική περίοδο 2021
17.Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου (οικοπέδου) προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, εντός οικισμού Κερατοκάμπου, για την ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Κερατοκάμπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (209 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA