Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 / 03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β') , την 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812 / 30.08.2021, σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής σήμερα 06 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15249/30.07.2021 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006,όπως ισχύει σε θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου για το Διδακτικό έτος 2021–2022

2. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης σε υπόθεση του Δήμου (επιβολή προστίμου σε δημότη) ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να αποφασιστεί άμεσα η κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15249/30.07.2021 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ. 1 της αριθμ.33/2006,όπως ισχύει και να οριστεί Δικηγόρος για την παροχή νομικής υποστήριξης σε υπόθεση του Δήμου που εκδικάζεται εντός των προσεχών ημερών ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 233 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA