Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
  • Δ. Την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μαρίνα Καμπιτάκη

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 163 του

Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673/04.12.2021 τεύχος Β'), την 68η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678 / 06.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27), σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης κατά το τελευταίο εξάμηνο και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βιάννου 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (233 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA