Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

Άνω Βιάννου
Ξενικάκου
Χόνδρου


Σας  προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 29η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Καψάλοι» της Τ.Κ Άνω Βιάννου του Δήμου Βιάννου

2.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση τελών αδείας κυκλοφορίας των δύο νέων απορριμματοφόρων

3.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βιάννου στη Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε

4.Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022

5.Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2021 

6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά οικοπέδων για δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Κατωφύγι»

7.Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

8.Διόρθωση της 109 / 2022 απόφασης της Ο.Ε. περί «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Βιάννου» και  «Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης για το σύστημα μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων»

9.Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν.4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΕΝΙΑΚΟΥ»

10.Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών  και του 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο - ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ.  Χόνδρου - Περβόλας»

11.Ορισμός Δικηγόρου  για δικαστική διαχείριση της υπ. αρ  609/2022 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (204 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA