Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου
Τακτικά μέλη:
 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδ/ρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη Κωνσταντίνο
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών, Περιβάλλοντος κλπ

 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 12η Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στην ΑΓ 39/2023 αγωγή κατά του Δήμου Βιάννου, από τον κ. Εμμανουήλ Κιαγιά του Γεωργίου.
 2. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προσφυγή στην Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά του Άγονου Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 183014 και Τίτλο Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2022».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στην ΑΓ 39/2023 αγωγή κατά του Δήμου Βιάννου, από τον κ. Εμμανουήλ Κιαγιά του Γεωργίου, και να εγκρίνει τα πρακτικά ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού μετά την εκ νέου προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (προμήθεια ελαστικών) που επείγει, και από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (202 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA