Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ξεκινάει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας στο Δήμο Βιάννου
Ξεκινάει το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας στο Δήμο Βιάννου PDF Print

Σαράντα έξι συνολικά εργαζόμενους πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Βιάννου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ εντάσσεται στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Τα προγράμματα θα είναι έως πεντάμηνης διάρκειας, ενώ η αμοιβή των εργαζομένων ορίζεται στα 25 ευρώ ημερησίως ή στα, κατ’ ανώτατη αμοιβή, 625 για κάθε μήνα απασχόλησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών στο σύνολο τους καλύπτονται από Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.

Οι διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη τους. Από την ημέρα ανακοίνωσης της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους δέκα ημέρες έως ότου καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γι’ αυτό και παρακαλούνται να ελέγχουν την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου www.viannos.gov.gr καθώς και τον Τοπικό Τύπο, όπου και θα γίνουν οι σχετικές αναρτήσεις.

Στα κριτήρια επιλογής των συμβασιούχων εργαζομένων, συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων, η εντοπιότητα τους, η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και η κατάσταση Υγείας. Η επιλογή θα γίνεται αυστηρά με βάση τα μόρια που διαθέτει κάθε υποψήφιος για πρόσληψη. Δικαίωμα επίσης έχουν και αγρότες που δεν διαθέτουν δελτίο ανεργίας οι οποίοι θα εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ και θα υποβάλλουν σχετική αίτηση και διαθέτουν ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ ετησίως.

Πίνακας κριτηρίων κατάταξης για πρόσληψη στα προγράμματα κοινωνικής εργασίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) 20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία 25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας 15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00€ το οικονομικό έτος 2010) 10
2. Οικογενειακή κατάσταση Μονογονεϊκή οικογένεια 15
Έγγαμος/ η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι 8
Με προστατευόμενα Μέλη 5
(για κάθε
προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα από 0,00€ έως και 6.900,00€ 15
από 6.900,01€ έως και 12.000,00€ 10
από 12.000,01€ έως και 16.000,00€ 8
από 16.000,01€ έως και 22.000,00€ 6
από 22.000,01€ και άνω 0
4. Κατάσταση υγείας ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50% 6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 8
5. Εντοπιότητα Μόνιμος Κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον όποιο υλοποιείται το πρόγραμμα ή (προκειμένου για πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής) του περιφερειακού τομέα στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα 10
 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA