Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών και Επαναληπτικών Περιφερειακών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών και Επαναληπτικών Περιφερειακών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 PDF Print

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση: Άνω Βιάννος
Τ.Κ. 70004
Πληροφορίες: κ. Καμπιτάκη Μαρίνα
Τηλ.: 2895 340141
Fax: 2895022860

Άνω Βιάννος 22-05-2014

Αρ. Πρωτ.: 5403 & 5471

Αρ. Απόφ.: 230 & 236/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Δήμαρχος Δήμου Βιάννου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Α΄87).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ΠΔ 96/2007 «Δημοσίευση Προγράμματος ψηφοφορίας ».
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.58/2014, (ΦΕΚ 101 Α΄), «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
  4. Το με Α.Π. 19016/11-05-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που διαβιβάστηκε η προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιούνται οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που ανακηρύχθηκαν από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου (αποφ. 66/2014), που συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
  5. Την υπ’ αριθ. 70/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία διορθώθηκε η υπ’ αριθ. 66/2014 απόφασή του

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Δήμαρχος Δήμου Βιάννου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 122, 125 και 134 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.

2. Την αριθ. 38/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία ανακηρύχθηκαν συνδυασμοί υποψηφίων περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων για την ανάδειξη Περιφερειαρχών αρχών Περιφέρειας Κρήτης της 18ης Μαΐου 2014.

3. Την αριθμ. 58341/8-5-2014 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Ευριπίδη Κουκιαδάκη, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

4. Την αριθμ. 15640/ΕΓΚ.13/17-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών.   

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Ευρωεκλογών-Αρχείο pdf (171.11 KB)
Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Περιφερειακών Εκλογών - Αρχείο pdf (77.71ΚB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA